Download

M'envies viuríem relació amb país la barcelona. Han sóc ple déus, crucigrama, si un espai del són catalans que l'eternitat.


Download for Mac

3.0.0 RC 2 Soutien_App_Mac_3.0.0_RC2.dmg Aug 17, 2019
3.0.0 RC 1 Soutien_App_Mac_3.0.0.0_RC1.dmg Jun 11, 2019
3.0.0 Beta 2 Soutien_App_Mac_3.0.0_Beta2.dmg May 20, 2019
3.0.0 Beta 1 Soutien_App_Mac_3.0.0_Beta1.dmg Feb 27, 2019

Download for Windows

2.0.0 RC 2 Soutien_App_Windows_2.0.0_RC2.exe Aug 17, 2019
2.0.0 RC 1 Soutien_App_Windows_2.0.0.0_RC1.exe May 20, 2019
2.0.0 Beta 1 Soutien_App_Windows_2.0.0_Beta1.exe Feb 27, 2019

Download for iPhone & iPad

1.2.0 Soutien_App_iOS_1.0.0_RC2 Aug 22, 2019
1.1.0 Soutien_App_iOS_1.0.0_Beta2 May 20, 2019
1.0.0 Beta 1 Soutien_App_iOS_1.0.0_Beta1 Feb 27, 2019